||
||
Miejski Dom Kultury w Mławie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym kierowanym do najmłodszych dzieci pt.: „Kartka na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława

Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie maksymalnie 8 kartek okolicznościowych przygotowanych przez dzieci mławskich przedszkoli oraz szkół podstawowych, które w postaci wkładki do korespondencji kierowanej przez Burmistrza Miasta Mława zostaną wysłane do instytucji, organizacji, firm w kraju i na świecie.
Wyróżnione prace zostaną także wydrukowane w dużym formacie i wyeksponowane w przestrzeni miejskiej miasta Mława.
 
W konkursie mogą wziąć udział i w takich kategoriach zostaną przyznane nagrody:
– dzieci w wieku przedszkolnym, w tym klas „0”;
– uczniowie szkół podstawowych klas I-III.
 
Uczestnicy konkursu będą wybierani dwuetapowo. W pierwszym etapie placówki wybiorą nie więcej niż 20 najlepszych prac spośród uczniów swojej placówki i przekażą je do drugiego etapu.
W drugim etapie komisja powołana przez Miejski Dom Kultury wybierze maksymalnie 8 najlepszych kartek okolicznościowych spośród wszystkich dostarczonych prac.
 
Uczniowie powinni przygotować projekt kartki okolicznościowej wykonanej dowolną techniką plastyczną, w formie płaskiej, umożliwiającej przygotowanie projektu graficznego oraz druk.
Sugerowanym elementem w każdej kartce jest akcent mławski.
 
Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział do konkursu poprzez formularz (w załączeniu).
Prace z kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć osobiście do Miejskiego Domu Kultury w Mławie lub przesłać pocztą na adres:
 
Miejski Dom Kultury w Mławie
ul. Stary Rynek 13
06-500 Mława
 
z dopiskiem „Kartka na 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości” w nieprzekraczalnym terminie do 16 maja 2018 r.
 
Nagrodami w konkursie będą:
druk w dużym formacie i wyeksponowanie (wystawa) w przestrzeni miejskiej miasta Mława wraz z podaniem imienia, nazwiska i szkoły zwycięzcy,
druk wkładek do korespondencji kierowanej przez Burmistrza Miasta Mława do instytucji, organizacji, firm w kraju i na świecie wraz z podaniem imienia, nazwiska i szkoły zwycięzcy,
upominki rzeczowe.
 
W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin.
 
Dodatkowe informacje: Hanna Matecka-Wieczorek, instr. ds. teatru
tel. 23 654 35 85
 

Regulamin.doc
Karta_zgloszeniowa.doc