||
||
Zapraszamy słuchaczy UTW na nowe zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Wykłady będą odbywać raz w miesiącu w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Zajęcia poprowadzi płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek – były pracownik Politechniki Warszawskiej, a obecnie oficer służb specjalnych będący w rezerwie i zajmujący się prowadzeniem wykładów z tematyki działania służb specjalnych, wywiadu i kontrwywiadu na wielu polskich uczelniach.


Harmonogram spotkań
2 marca 2018
6 kwietnia 2018
18 maja 2018
8 czerwca 2018

Terminy wykładów podamy również na Facebookowym fanpage’u SENIORZY MŁAWA oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w hallu Miejskiego Domu Kultury.