||||
||||
Już 9 kwietnia 2018 r., w Miejskim Domu Kultury w Mławie odbędzie się ósma edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym poniżej.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie lub dostarczenia do Miejskiego Domu Kultury w Mławie wypełnionej karty zgłoszenia do 12 marca 2018 r. (pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia nadesłane w terminie). Formularz zgłoszeniowy można nadsyłać pocztą na adres Miejski Dom Kultury, ul. Stary Rynek 13, 06-500 Mława, przesyłać mejlowo e.suszek@mdkmlawa.com lub dostarczyć osobiście do punktu kancelaryjnego MDK.

Regulamin_przegladu_2018_1.doc
Karta_zgloszenia_VIII_Powiatowy_Przeglad_1.doc