||
||

W weekend odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Dla usprawnienia przebiegu wydarzenia prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami. 

O czym warto pamiętać
ulica będzie otwarta dla Państwa od godz. 7.00
każdy wystawca otrzyma przepustkę pozwalającą na wjazd na teren jarmarku. Kartę wjazdu prosimy umieścić za przednią szybą pojazdu
od osób obsługujących Jarmark Bożonarodzeniowy otrzymają Państwo identyfikator z napisem WYSTAWCA

Prosimy Państwa o zaopatrzenie się w przedłużacze. Dostęp do prądu zapewni Państwu Miejski Dom Kultury i Urząd Miasta Mława.