||
||
Ogłoszony w październiku konkurs grantowy z Programu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa postanowiła przyznać dofinansowanie na realizację trzech projektów. Po Nowym Roku wnioskodawcy przystąpią do realizacji swoich pomysłów.  

Razem dla środowiska! Takie hasło przyświecało oferentom, którzy złożyli wnioski przedstawiające najciekawsze propozycje realizacji szkoleń czy konkursów dla osób z niepełnosprawnością. Wśród projektów, znalazły się też takie, które mają podnieść świadomość dzieci i młodzieży oraz osób odpowiedzialnych za tworzenie miejskiej infrastruktury. Poniżej publikujemy informację o projektach, które zostaną zrealizowane z funduszy Programu RAZEM DLA ŚRODOWISKA.

17 listopada 2017  jury Konkursu Grantowego postanowiło przyznać:

·   dofinansowanie w wysokości 7 285,17 zł na realizację projektu pt. „Nikt i nic nie jest bezużyteczne” – działania osób niepełnosprawnych na rzecz środowiska jako realizacja ich aktywnej obecności w społeczeństwie”. W zakres działania oferenta wchodzą: akcja promująca ideę przetwarzania odpadów, zajęcia, w trakcie których osoby niepełnosprawne będące uczestnikami zajęć będą wykonywać przedmioty z surowców wtórnych, organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wycieczka, będąca formą nagrody dla biorących udział w projekcie oraz uroczyste podsumowania akcji i konkursu. Autor projektu Irena Milewska
·  dofinansowanie w wysokości 5 200,00 zł na realizację projektu pt. „Szkolenie z życia niepełnosprawnych w szkołach w Mławie”. W zakres działania oferenta wchodzą: szkolenie z zakresu poruszaniu się osoby niepełnosprawnej, wyjaśnienie problematyki niepełnosprawności oraz omówienie zasad pomocy i właściwego zachowania się w towarzystwie osoby z niepełnosprawnością. Szkolenia odbędą się w siedmiu szkołach podstawowych z terenu Mławy. Autor projektu Karol Safaryn
·  dofinansowanie w wysokości 2 300,00 zł na realizację projektu pt. „Zobacz świat Naszymi oczami – Mława okiem niepełnosprawnego”. W zakres działania oferenta wchodzą: wskazanie miejsc utrudniających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością – zwrócenie uwagi na punkty szczególnie kłopotliwe w naszym mieście: miejsca postojowe, bramki, krawężniki, brak sygnalizatora dźwiękowego na przejściach dla pieszych itp. oraz uświadomienie barier architektonicznych zabudowy miejskiej. W ramach spotkania odbędzie się spacer z przedstawicielami władz miasta oraz jednostek samorządowych i pracowników odpowiedzialnych za infrastrukturę w Mławie oraz spotkanie podsumowujące akcję. Autor projektu Karol Safaryn

Pula przyznanych środków na wszystkie trzy projekty wynosi 14 785,17 zł.

Autorom projektów zakwalifikowanych do Programu RAZEM DLA ŚRODOWISKA gratulujemy.