||
||
Niedługo zakończy się pierwszy semestr roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mławie. Przed słuchaczami jeszcze przerwa świąteczna. Ostatnie zajęcia przed Bożym Narodzeniem odbędą się 18 grudnia 2017 r. Na kolejne spotkanie w ramach zajęć UTW zapraszamy dopiera po Nowym Roku, 2 stycznia. Jednocześnie informujemy, że od 15 stycznie 2018 będziemy przyjmować zapisy na drugi semestr. Cennik opłat podamy w najbliższym czasie.


Przerwa świąteczna
18.12.2017-1.01.2018

Zapisy na drugi semestr
15.01.-9.02.2018