|||
|||
W tym roku przyjmujemy zgłoszenia od wystawców oferujących wyłącznie swojską żywność, przygotowywaną według domowych receptur i tradycyjnymi technikami. Osoby posiadające takie produkty na sprzedaż, jak: miody, wędliny, sery, pieczywo, jajka czy inne specjały wytwarzane na bazie naturalnych składników, mogą zgłosić swój udział, wypełniając formularz zamieszczony w artykule. Formularz można przesłać e-mailowo na adres sekretariat@mdkmlawa.com lub dostarczyć do punktu kancelaryjnego MDK (parter domu kultury) do dnia 4.08.2017 r. w godzinach otwarcia instytucji. Zgłoszenia przyjmujemy również telefonicznie pod numerem tel. 23 654 35 85 .

jarmarkZFestyn_Wolczanski.doc