||
||

Szanowni Państwo 

W związku ze zbyt małą ilością zgłoszeń na
IX Mławskie Spotkania Teatralne
„ ZŁOTA MASKA 2017 ”
pod patronatem Burmistrza Miasta Mława
jako Organizatorzy podjęliśmy decyzję o PRZEŁOŻENIU imprezy na inny termin, tj. październik bieżącego roku.
 
 

Pod koniec maja ogłosimy drugi termin zgłoszeń i rozpoczniemy nabór, poszerzając zasięg konkursu także o ośrodki regionalne.
Wydłużając termin zgłoszeń uczestników, pragniemy zwiększyć szansę stworzenia ciekawego repertuaru konkursu, ale też przede wszystkim wydobyć i wykorzystać potencjał regionalnych amatorskich zespołów teatralnych.
 Karty zgłoszeniowe nadesłane w pierwszym terminie pozostają aktualne.