|||
|||

Miejski Dom Kultury w Mławie po raz IX organizuje Przegląd Zespołów Teatralnych ZŁOTA MASKA pod patronatem Burmistrza Miasta Mława. W tym roku do udziału zapraszamy, oprócz dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, również amatorskie zespoły dorosłych. Regulamin Przeglądu oraz karta zgłoszenia są do pobrania poniżej.

Główną nagrodą w każdej z trzech kategorii jest

GRAND PRIX – nagroda pieniężna w wysokości 1000,00 PLN

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2017 r.
Przegląd zakwalifikowanych zespołów odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r., a w przypadku wielu zgłoszeń także w dniu kolejnym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy, jak również jej odwołania, w przypadku zbyt małej liczby chętnych uczestników.

ZLOTA_ZMASKA_Z2017Z-ZRegulamin.doc
Karta_Zuczestnika_ZZlota_ZMaska_2017.doc