Impreza organizowana kiedyś jako Dzień Ciechanowski Warszawskiej Jesieni Poezji, teraz stanowi samodzielną imprezę kulturalną znaną na całym północnym Mazowszu. W tym roku odbędzie się po raz dwudziesty, a tematem przewodnim tegorocznej Jesieni jest życie i twórczość ZUZANNY MORAWSKIEJ.* Grupa około pięćdziesięciu zaproszonych z całej Polski poetów i litewskich literatów spotkają się tym razem w Mławie, bo życie Zuzanny Morawskiej najbardziej związane było z naszym miastem. Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście wieczorne spotkanie poetycko-muzyczne podczas, którego wysłuchamy wierszy zaproszonych poetów, w tym naszych mławskich twórców: Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia oraz Hanny Machałowskiej i Krzysztofa Kowalskiego, którzy swoje pierwsze tomiki poezji wydali dzięki programowi Mikrowsparcia MDK.

 

Mławska część programu XX CIECHANOWSKICH SPOTKAŃ Z POEZJĄ przedstawia się następująco:

7 października 2015 r.

13.30-15.00 – wyjazd śladami pisarki i pedagog Zuzanny Morawskiej do Sokołówka i Mławy,

15.00-16.30 – promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 17 Zuzanna Morawska – pisarka i pedagog /Zespół Placówek Oświatowych nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Z. Morawskiej w Mławie/. W programie część  artystyczna w wykonaniu uczniów.

16.30-18.00 – Zwiedzanie miasta śladami Zuzanny Morawskiej

20.00-23.00 – Noc Poetów i koncert poezji śpiewanej Jacka Mianowskiego / Hotel Mława, sala rycerska/

Organizatorzy: Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Miejski Dom Kultury w Mławie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Mławie im. Z. Morawskiej, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

*Zuzanna Morawska – urodziła się w Sokołówku koło Ciechanowa. Od wczesnego dzieciństwa była związana z Mławą. Z wykształcenia – nauczycielka. Pracowała w Warszawie, gdzie zorganizowała prywatną pensję dla dziewcząt. W 1880r. wróciła do Mławy. Kupiła gospodarstwo rolne koło Mławy, które nazwała Żulinkiem. Po nieudanej próbie zorganizowania szkoły gospodarczej dla dziewcząt, prowadziła tajne nauczanie języka polskiego i historii Polski, za co została ukarana kilku miesięcznym uwięzieniem w Płocku. Po 1905r. uczyła języka polskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej oraz na pensji Antoniny Mrozowskiej w Mławie. Dorobek literacki stanowią liczne utwory poetyckie i powieści dla młodzieży: „Giermek książęcy”, „Na zgliszczach zakonu”, „Przygody imć Pana Mikołaja Reja”. Zmarła w Mławie, gdzie została pochowana na cmentarzu parafialnym.