||

||Jarosław Trześniewski- Kwiecień i Miejski Dom Kultury, serdecznie zapraszają miłośników poezji, na spotkanie autorskie z Dorotą Ryst i Pawłem Podlipniakiem.

18 września (piątek) o godz.17.00 – Sala na Piętrze MDK

Ryst D
Dorota Ryst – Absolwentka Wydziału Polonistyki UW. Mieszka w Warszawie. Wydała pięć tomików poezji: „Odmiana przez przypadki”(1999), „widoczki. wiersze bezwstydne” (2005), „czasunek” (2009), „Punkty przecięcia” (2011), „Część planu” (2014). Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Salon Literacki zajmującego się popularyzacją i promocją polskiej poezji. Pełni funkcję redaktora naczelnego Internetowej Gazety Kulturalnej „Salon Literacki”, a także redaktora serii wydawniczej SL.

Podlipniak
Paweł Podlipniak (ur. 1968) poeta, dziennikarz, historyk, nauczyciel języka angielskiego, bizantynista. Autor tomików „Aubade Triste” (MBP Radom 2010), „Karmageddon” (Salon Literacki 2012), „Madafakafares” (GWS BWA Olkusz, 2014). Laureat ponad 80 konkursów poetyckich. Publikacje: Topos, Fraza, Arterie, RED,FA-art, Notatnik Satyryczny, Miesięcznik Prowincjonalny, sZAFa, tomiki pokonkursowe.

Wieczór poetycki współfinansowany z Programu Mikrowsparcia MDK, w ramach projektu Artystycznie Energetyczna Mława