Szczegóły

ТРАДИЦІЙНІ РЕМЕСЛА ДЛЯ ДІТЕЙ

Запрошуємо на захоплюючу майстерню рукоділля від київської майстрині Ганни Яровенко.
Ганна – відома в Україні майстриня ювелірних виробів.
Також роками збирає автентичні українські народні костюми та орнаменти.
Під час занять діти створюватимуть роботи в техніці витинанки, лозоплетіння, народного розпису, ляльки-мотанки, трипільської кераміки.
Будуть також роботи із сучасних матеріалів, навіяні фольклором.
На наших заняттях діти створюватимуть роботи в багатьох техніках, з пластиліну, глини, фарби та дизайну.

Ганна перебуває під кураторською опікою фестивалю «Всі мазурки світу».
У міру можливості діти також вивчатимуть традиційне польське мистецтво у співпраці з Каєю Прусіновською.

Проводиться набір у дві групи: молодша 7-9 років, старша 10-15 років.
Цієї весни та влітку Ганна проводила заняття у школі св. Миколая.

Чекаємо і щиро запрошуємо!

RĘKODZIEŁO TRADYCYJNE DLA DZIECI

Zapraszamy na fascynujące warsztaty rękodzieła autorstwa kijowskiej rzemieślniczki Ganny Yarovenko.
Ganna jest znaną na Ukrainie twórczynią biżuterii.
Od lat kolekcjonuje również autentyczne ukraińskie stroje ludowe i ozdoby.
Podczas zajęć dzieci będą tworzyć prace w technice wycinanki, wikliniarstwa, ludowego malarstwa, lalki motanki, ceramiki trypolskiej.
Powstaną także prace z nowoczesnych materiałów inspirowane folklorem.
Na naszych zajęciach dzieci będą tworzyć prace w wielu technikach, z plasteliny, gliny, malować i projektować.

Ganna jest objęta opieką kuratorską Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.
W miarę możliwości dzieci będą poznawać także polską sztukę tradycyjną, we współpracy z Kają Prusinowską.

Trwa rekrutacja do dwóch grup: młodsi 7-9 lat, starsi 10-15 lat.
Ganna tej wiosny i lata prowadziła zajęcia w Świetlicy św. Mikołaja.

Czekamy i zapraszamy Was najserdeczniej!

Więcej informacji oraz zapisy

tel. 23 654 35 85

Instruktor

Ganna Yarovenko

Grupy wiekowe

Dzieci, Młodzież

Opłata

60 zł/m-c